Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Urheilun Vähittäis- ja Tukkukauppa ry (jäljempänä ”UVT”)
PL 150, 00251 Helsinki
Puhelin +358 9 4315 6132 

 2. Rekisteriasioita hoitavat henkilöt

Sofia Pantsari
c/o UVT
Puhelin +358 9 4315 6132 
Sähköposti: sofia.pantsari@uvt.fi

Hanna-Liisa Erkheikki
c/o UVT
Puhelin +358 40 5241718
Sähköposti: Hanna-Liisa.Erkheikki@uvt.fi

 3. Rekistereiden nimet

UVT:n jäsen- ja tilastokirjeiden sekä muiden jäsenyyteen liittyvien viestien lähettämiseen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvat asiakasrekisterit:

· UVT:n jäsenrekisteri
· UVT:n jäsenkirjepostitusrekisteri
· UVT:n kumppanuusrekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään jäsenyyteen, kumppanuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvään viestintään, tilastokyselyiden ja -kirjeiden lähettämiseen, jäsensuhteen hoitamiseen, toiminnan kehittämiseen sekä markkinointiin ja muuhun jäsenviestintään. Viestintää toteutetaan pääasiassa sähköisesti.

 Tietojen ei luovuteta ulkopuolisille.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

  • nimi
  • yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
  • asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään jäsenyrityksiltä itseltään sekä julkisilta verkkosivuilta.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

 Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.

8. Rekisterin suojaus

Rekisterit on suojattu käyttäjätunnuksin, palomuurein ja yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys rekisteriä hoitavaan henkilöön.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten sekä saada omia tietojaan henkilötietolain edellyttämässä laajuudessa.

10. Tietosuojaselosteen muuttaminen

UVT pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkosivustollaan.

 

Siirry sivun alkuun